چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار ،سید حسین راسخی اظهار داشت: دانشجویان استان در قالب کاروان های مختلف در ماه های بهمن و اسفند امسال با حضور در مناطق مختلف دفاع مقدس...

جدیدترین ها