دوشنبه 1396/08/15
سرهنگ علی یوسفی راد مسئول سازمان اردویی بسیج کرمانشاه در گفتگو با کوله بار با بیان اینکه اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی غرب کشور از اواخر...

جدیدترین ها