چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار،  سال‌ها پیش وقتی دختر جوان و زیبایی بود، با سید جعفر که سرخاک پدرش او را یک نظر پیچیده در چادر دید، ازدواج کرد.شیراز...

جدیدترین ها