چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار، به دلیل دست نیافتن ایران به اهداف پیش بینی شده در عملیات کربلای 4، بحران بزرگی برای فرماندهان جنگ به وجود آمده بود. به همین سبب با...

جدیدترین ها