چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار، بر اساس خبر رسیده، در ابتدای این نشست احمد دهقان صحبت کرد و به پرسش‌های مجری جلسه پاسخ داد. او در ابتدا درباره  ایده...

جدیدترین ها