چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار،عباس غزالی، در خصوص کار بازیگران جوان گفت: به تمام بازیگران جوان نمی‌توان نمره قبولی داد. به هرحال بازیگرانی داریم که هم بسیار...

جدیدترین ها