پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار به نقل از معاونت قرآن وعترت ارشاد عبدالهادی فقهی زاده در نشست هماهنگی ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم با بیان اینکه...

جدیدترین ها