پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار،  در متن این نامه آمده است:«برادر ارجمند جناب آقای دکتر تاجگردونرئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی...

جدیدترین ها