پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار، فرید رحمتی در سومین جلسه کمیته هنری، نمایشی و ادبیات دفاع مقدس با اشاره به فرهنگ و کالبد غنی دفاع مقدس، گفت: زبان شیوا و ماندگار...

جدیدترین ها