چهارشنبه 1396/10/20
مهدی زارع که با اثری به نام “دایه” در سیزدهمین دوره جشنواره ملی سرزمین نور شرکت کرده بود، در گفتگو با کوله بار گفت: دو سال گذشته برای...

جدیدترین ها