پنجشنبه 1396/09/16
به گزارش کوله بار، محمد فاطمی نسب روز سه شنبه در آیین بدرقه این دانش آموزان افزود: این تعداد دانش آموز با 2 دستگاه اتوبوس به مدت چهار روز از مناطق...

جدیدترین ها