يكشنبه 1396/08/14
محمد رضا حاجی پور، جانبازشیمیایی و مدیر انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی استان فارس در گفتگو با کوله بار  با اشاره به اینکه برگزاری...

جدیدترین ها