شنبه 1395/10/25
دکتر رحیم انصاری جابری نویسنده کتاب آن سوی جنگ در گفتگو با کوله بار اظهار داشت: این اثر پرداختی است از 14 محور جنگ از زبان دشمن است که بیش از ماه ها...
چهارشنبه 1395/10/22
رحیم انصاری جابری در گفتگو با کوله بار اظهار داشت:تصمیمات گرفته شده در دوران دفاع مقدس توسط  فرماندهان جوان اتفاقات بزرگی و ماندگاری  را...

جدیدترین ها