پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار، اصغر امیرنیا اظهار کرد: از زمانی که طرح کتابت قرآن کریم به رسم الخط فارسی مطرح شده علی رغم اعتبارات محدودی که اداره کل تبلیغ و...

جدیدترین ها