چهارشنبه 1395/10/22
 به گزارش کوله بار، سکینه جمشیدی به غایت شکسته شده، بسیار شکسته‌تر از تاریخ تولد شناسنامه‌‌اش که 70 سال را نشان می‌دهد و...

جدیدترین ها