پنجشنبه 1396/09/16
به گزارش کوله بار، سردار یعقوب سلیمانی مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج گفت:سپاه و بسیج، سنبل مقابله با استکبار جهانیهستند و شکست داعش...

جدیدترین ها