دوشنبه 1396/09/13
به گزارش کوله بار، سردار یعقوب سلیمانی مسئول سازمان اردویی بسیج با اشاره به اینکه دشمن در فکر ایجاد استحاله فرهنگی در ایران است،گفت: امام خامنه ای...

جدیدترین ها