پنجشنبه 1396/09/16
به گزارش کوله بار،" سید عباس شبر" یکی از فعالان بحرینی از نیاز شیخ عیسی قاسم به اجرای چندین عمل جراحی خبر داد و گفت: شیخ عیسی قاسم هم اکنون...

جدیدترین ها