پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار،  دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی ، در نشست همفکری مسئولان دانشگاه و بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در خصوص...

جدیدترین ها