دوشنبه 1396/08/08
به گزارش کوله بار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به عبدالهادی فقهی زاده آمده است:«نظر به...

جدیدترین ها