پنجشنبه 1396/09/16
اسماعیل کوثری نماینده سابق مجلس در گفتگو با کوله بار با اشاره به اینکه تقویت ادبیات و هنر دفاع مقدس باید الویت برنامه های فرهنگی کشور باشد، گفت: بسیج...

جدیدترین ها