چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار، پاسدار وظیفه شهید جواد صادقی در سوم فروردین 44 در شهر  زواره اصفهان به دنیا آمد و چهارم دیماه 65 در جزیره ام‌الرصاص (...

جدیدترین ها