پنجشنبه 1396/10/21
به گزارش کوله بار، علی غفاری مدیر روابط عمومی سازمان اردویی بسیج با اشاره به اینکه موضوع مطالبه گری برای رفع مشکلات با اغتشاش آفرینی و ایجاد بی نظمی...

جدیدترین ها