پنجشنبه 1398/01/22
به گزارش کوله بار، سرهنگ پاسدار محمد سنچولی، مسئول سازمان اردویی و گردشگری سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۱۲۰ نفر از برادران نخبه بسیج...

جدیدترین ها