چهارشنبه 1396/08/17
 سرهنگ علی یوسفی راد مسئول سازمان اردویی بسیج کرمانشاه در گفتگو با کوله بار با اشاره به اینکه پذیرایی از زائرین اربعین باید مردمی باشد،افزود:...

جدیدترین ها