چهارشنبه 1396/10/20
میر شمس الدین فلاح هاشمی نویسنده کشورمان  در گفتگو با کوله بار با اشاره به خاطره نویسی زائران راهیان نور، اظهار داشت: ممکن است نوشته و خاطره ای...

جدیدترین ها