چهارشنبه 1395/11/27
نرگس كريمي، خواهر شهید حاج داود کریمی در گفتگو با خبرنگار کوله بار با اشاره به خاطرات برادر شهید گفت:وقتي ديپلم  گرفتم، انقلاب به پيروزي رسيده...
يكشنبه 1395/11/24
«احمد نيك زاد» سال 49 در شغل تراشكاري با حاج داوود همكار شد.وی در گفتگو با خبرنگار کوله بار با اشاره به آشنایی اش با شهید کریمی گفت: قبل...
پنجشنبه 1395/11/21
«باقر ميرزا آقايي» دوست شهید حاج داود کریمی در گفتگو با خبرنگار کوله بار در مورد نحوه آشنايي اش با این شهید گفت: سال 64 در عمليات والفجر8...
چهارشنبه 1395/11/20
«محمد رضا محمدي نيك» سال64 در حوزه مهندسي جهاد سازندگي تهران بود كه با شهيد كريمي آشنا شد. وی در گفتگو با خبرنگار کوله بار با اشاره به...
دوشنبه 1395/11/18
آشنايي «عليرضا زواره» با شهيد حاج داوود كريمي به سال 1364  برمي گردد، یعنی زمانی که هر دو درعمليات والفجر 8 در واحد مهندسي رزمي جهاد...
شنبه 1395/11/16
«داوود خاني» یکی از دوستان و همرزمان شهید حاج داود کریمی در گفتگو با خبرنگار کوله بار با اشاره به زمینه آشنایی اش با این شهید گفت: سال...
پنجشنبه 1395/11/14
«محمد باقر بختيار» یکی از دوستان شهید حاج داود کریمی در ابتدا به مهمترين ماموريت سپاه پاسداران در سال 1358 اشاره کرد و گفت: يكي از...
چهارشنبه 1395/11/13
حميد مهديان دوست شهید حاج داود کریمی در گفتگو با خبرنگار کوله بار، اشاره مختصری به فعالیت های بعد از انقلاب حاج داود کرد و گفت: بعد از پيروزي انقلاب...
شنبه 1395/11/09
طاهر دستاران یکی از دوستان شهید حاج داود کریمی در گفتگو با خبرنگار کوله بار با اشاره به دوران همبازی بودنش با این شهید گفت:در محله «خاني آباد...
شنبه 1395/08/29
«احمد كنعاني» 5سال قبل از پيروزي انقلاب با حاج داود آشنا شد. بعد از انقلاب، در كميته نازي آباد با هم همكارشدند. وی در گفتگو با خبرنگار...

جدیدترین ها