شنبه 1395/08/29
به گزارش کوله بار به نقل از  روابط عمومی هیئت تیراندازی سپاه  در هفته پایانی مسابقات تفنگ 300 متر لیگ تیر اندازی نیرو های مسلح  تیم...
شنبه 1395/08/29
به گزارش کوله بار به نقل از روابط عمومی  هیئت تیر اندازی سپاه هفته ششم  ( پایانی  ) مسابقات تفنگ 300 متر لیگ تیر اندازی نیروهای مسلح...
شنبه 1395/08/29
به گزارش کوله بار  به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی سپاه ، هفته نهم مسابقات تپانچه 25 متر لیگ تیر اندازی ن.م به میزبانی  پاس قوامین...
شنبه 1395/08/15
علی غفاری مدیر روابط عمومی هیئت تیراندازی سپاه در گفتگو با خبرنگار کوله بار  اظهار داشت: هفته هشتم مسابقات تپانچه ۲۵ متر لیگ تیراندازی نیروهای...
شنبه 1395/08/15
به گزارش کوله بار به نقل از روابط عمومی هیئت  تیراندازی سپاه  هفته پنجم مسابقات تفنگ 300 متر لیگ تیراندازی نیروهای مسلح به میزبانی تیم...
سه شنبه 1395/08/04
زهرا طهماسبی نایب رئیس هیئت تیراندازی خواهران سپاه گلستان در گفتگو با خبر نگار کوله بار گفت: یکی از ویژگی های برگزاری دوره  مربیگری همگانی بودن...
سه شنبه 1395/08/04
زینب امینی تبار نایب رئیس هیئت تیر اندازی بانوان  سپاه مازندران در گفتگو با خبر نگار کوله بار گفت: اهمیت دادن به ورزش به خصوص ورزش تیراندازی در...
دوشنبه 1395/08/03
سیده زهرا حسینی دبیر اجرایی کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی در خصوص دوه های آموزشی هیئت تیراندازی سپاه در گفتگو با خبرنگار کوله بار گفت: دوره ...
دوشنبه 1395/08/03
رقیه الله کرم نایب رئیس هیئت تیراندازی بانوان سپاه در گفتگو با خبرنگار کوله بار گفت : 35 نفر از مربیان  و سرپرستان  رده های سپاه از استان...
شنبه 1395/08/01
به گزارش کوله بار به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی سپاه، هفته چهارم مسابقات تفنگ ۳۰۰ متر لیگ تیراندازی نیروهای مسلح به میزبانی نیروی زمینی ارتش...

جدیدترین ها