شرهانی سرزمین عملیات‌های مهم رزمندگان اسلام به خصوص عملیات محرم است، در مرحله سوم عملیات محرم 15 روز به طول انجامی

در پي اجرای موفق عملیات غیور‌اصلی و عقب‌نشيني نيروهاي عراقي از سوسنگرد و بستان، بخشی از ني

به دلیل اینکه در جنوب ایران مقابل
اندک مدافعان مستقر در شهر با شنیدن این پیام در مقر سپاه اهواز گرد آمدند و با تشکیل گروهی
از آنجا که سقوط حمیدیه دروازه ورود دشمن به اهواز تلقی می شد،‌ با نزدیک‌تر شدن دشمن به حم
کوله بار:
رود کارون در مرز ایران و عراق، به اروندرود پیوسته و روانه خل

جدیدترین ها