ج, 1402/06/17 - 19:09

برپایی ایستگاه صلواتی پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی به روایت تصویر