د, 1402/06/20 - 18:59

برگزاری مراسم اربعین حسینی و برپایی ایستگاه صلواتی شهرستان مراغه برای جاماندگان اربعین حسینی استان آذربایجان شرقی