س, 1402/06/21 - 19:44

پخش و توزیع پخت غذای گرم و بسته معیشتی و توزیع ساندویچ توسط خادمین شهداء در روز اربعین حسینی شهرستان های مرند و میانه