سوال امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.
سه شنبه 1403/03/01
ی, 1402/12/27 - 12:49
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی:

جایگاه بالای اردوی راهیان نور مشخص است

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی دفاع مقدس را گنجینه‌ای ناتمام دانست و گفت: این گنجینه تا آخر با ما است؛ همانطور که همه می‌دانیم اهمیت و جایگاه بالای اردو‌های راهیان نور روشن و مشخص است.

به گزارش کوله بار، یوسف داودی اظهارداشت: هرچه از ایـن گنجینه بیشتر و بهتر استفاده شود، مسیر رسیدن بـه قله‌های پیشرفت و سعادت کوتاه می‌شود. 


وی کاروان‌های راهیان نور را احیاکنندگان راه و فرهنگ جهاد و شهادت دانست و گفت: این حرکت زیبای ارزشمند آثـار و برکات فراوانی برای کشـور دارد؛ جوانان با دیدن رشادت‌های نسـل دیـروز انقلاب احسـاس هویت کرده و به تاریخ سراسـر افتخار خویـش می‌بالند و در مقابـل توطئه هـای یـاس آور و ناامیـدکننـده مقـاوم می‌شوند.

 
داودی ادامه داد: اردو‌های راهیان نـور علاوه بـر آشنایی جوانان با حماسه آفرینان هشـت سـال دفـاع مقـدس، مقدمـه بازگشـت به خویشـتن و گام نهـادن در مسـیر کمـال معنـوی را بهتـر تجربـه می‌کنند. 


نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از برکات دیگر اردوهـای راهیـان سـرزمین نـور، فرصـت طلایـی انعـکاس زوایـای گنجینـه انقلاب در ابعـاد مختلتـف عاطفـی، ولایتمداری، شـجاعت و شـهامت، فداکاری و ایثار، دشـمن‎شناسی و دشـمن‌سـتیزی برای مخاطبـان و زائـران اسـت. 


او حضـور در کاروانهـای راهیـان نـور را تداعـی کننـده تـداوم نهضـت عاشـورا و خنثـی کننـده توطئه‌هـای گوناگون سیاسـی، فرهنگی و… دشـمنان قسـم خورده اسلام و انقلاب دانست و افزود: راهیان نور دانشگاه نهادینه‎سازی فرهنگ شهادت است در این سفر ارزشی زائران با فرهنگ عظیم شهادت آشنا می‌شوند و این آشنایی بیمه کننده در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است. 


داودی یادآور شد: دفاع مقـدس یکی از حسـاس‎تریـن و تاثیرگذارتریـن برهه‌هـا در تاریـخ جمهـوری اسلامی ایران محسـوب می‌شـود؛ بلاخره یکـی از آثـار و بـرکات اردو‌های راهیـان نور، اجتمـاع میلیونی زائـران در یادمانهـا و میعادگاه‌هـای معراج شـهدا، مرکز ثقل و نقطـه قوتـی برای نظام اسلامی اسـت. 


انتهای پیام/

افزودن دیدگاه جدید

درباره متن فرمت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس وب و ایمیل به صورت اتوماتیک لینک میشود .
سوال امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.