پ, 1402/10/21 - 08:31

تکریم و بزرگداشت مقام مادر(روز زن)، با دیدار ودست بوسی از مادران شهدا به نیابت از فرزندان شهیدشان در"پویش دست بوسی قهرمانان قهرمان پرور" - درشهرستان سرخه (استان سمنان)