س, 1402/11/03 - 19:45

مراسم عصرپنجشنبه های شهدایی " با این ستاره ها راه میتوان پیدا کرد " توسط خادم الشهدای شهرستان جلفا استان آذربایحان شرقی به روایت تصویر