ج, 1403/02/21 - 08:14

مراسم گرامیداشت سالروز پاکسازی شهرسنندج به روایت تصویر