ج, 1403/02/21 - 08:25

گزارش تصویری از اعزام راهیان نور ۵۵۰نفری استان کردستان به یادمان بازی دراز کرمانشاه