س, 1402/12/22 - 12:10

معرفی و اعزام بیش از ۳۰۰ خادم الشهداء به کمیته مرکزی خادم الشهداء و مناطق عملیاتی کشور

آذرپور مسئول کمیته مرکزی خادم الشهداء برادر