ی, 1402/06/19 - 09:04

برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی و برپایی ایستگاه صلواتی توسط خادمین شهداء شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی

مراسم جاماندگان اربعین حسینی